Δημοσιεύσεις


Συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάστηκα στη συγγραφή ή την επιστημονική επιμέλεια βιβλίων και άρθρων συμπεριλαμβάνουν:
Johann Guenther, Professor, Ing. Dr., Danube University Krems, George Bouchagiar, Attorney-at-Law, MSc., LLM cand., Tilburg University,Eugenia Alexandropoulou-Egyptiadou, Professor, University of Macedonia, Greece; Ioannis Iglezakis, Assoc. Professor, Aristotle University of Thessaloniki-Law School; Andreas Giannakoulopoulos, Ass. Professor, Ionian University; Frances Grodzinsky, Professor, Sacred Heart University US; Herman Tavani, Professor, Rivier University US; Kenneth Einar Himma, Professor, Seattle Pacific University US; Richard Spinello, Ass. Professor, Boston College, US; Nikos Koutras, MSc., Phd, Phd (cand.), Maquarie Law School, Australia; Fereniki Panagopoulou-Koutnatzi, LLM, PhD, Attorney-at-Law; Michel Politis, Assoc. Professor, Ionian University, Dionysia Kallinikou, Professor, University of Athens.

Περιοδικά όπου έχω δημοσιεύσει:

Computers and Society (ACM Press, New York)

Ethics and Information Technology

European Journal of Health Law

Ifcai Journal of Heathcare Law

International Review of Information Ethics (Publication of the International Center for Information Ethics – Stuttgart, Germany)

Journal of Information, Communication, and Ethics in Society (Troubadour/Emerald Publishing, UK), 2004

American International Journal of Contemporary Research http://www.aijcrnet.com/

Procedia-Social and Behavioral Sciences http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Δικαιώματα του Ανθρώπου (Human Rights), (in Greek)

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου (Applications of Ciivl Law) in Greek

Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΜΕ, in Greek)

Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης (KritE, in Greek)

Σύγχρονη Εκπαίδευση (Modern Education, in Greek)

Iόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου (Ionian Law Review, in Greek)

Νομική Επιθεώρηση Αθηνών (Athens Law Review, in Greek)

Τεκμήριον (DALS Review, in Greek)

DIGESTA (in Greek)

Λυσίας (Lysias, in Greek, Cypriot Law Journal) (in Greek)

Ποινική Δικαιοσύνη (Criminal Justice, in Greek) (in Greek)Eκδοτικοί οίκοι όπου έχω δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία:
Kluwer Law International
Edward Elgar Publishing
Ronald Sadler editions-Palgrave Macmillan
The IFCAI University Press
Jones and Bartlett publishers
Martinus Nijhoff publishers
Tepis publishing house
Brylant
Νομική Βιβλιοθήκη (Nomiki Vivliothiki, Greece)
Α. Σάκκουλας (Ant. Sakkoulas, Greece)
University of Macedonia Press
Papazissi Publishers
Paschalidis Press
Εκδόσεις Οσελότος

Συλλογικοί τόμοι (όχι στα ελληνικά) όπου έχουν φιλοξενηθεί άρθρα μου ή έχουν αναδημοσιεύσει έργα μου:

Bioinformatics Law: Legal Issues for Computational Biology in the Post-Genome Era (edited by Jorge L. Contreras and A. James Cuticchia). Chicago, IL: ABA (American Bar Association) Publishers, 2013.

Internet Security: Hacking, Counterhacking, and Society (edited by Kenneth E. Himma). Boston, MA: Jones and Bartlett, 2007.Eγκυκλοπαίδειες/Εγχειρίδια/Έργα αναφοράς (όχι ελληνικά) όπου έχουν δημοσιευθεί έργα μου:

The (Wiley) Handbook of Information and Computer Ethics (edited by Herman Tavani and Kenneth Himma). Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2008.

Ethics and Emerging Technologies, (edited by Ronald Sandler). Palgrave Macmllan 2013,

International Encyclopedia of Laws, Tort law Hellas, Kluwer Law International 2003, p. 364
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1988

Μονογραφίες-Βιβλία / Monographs-Books

Βιοηθικοί Προβληματισμοί IV-Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα, επιστημονική επιμέλεια (με Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή), πρόλογος Κωνσταντίνου Μενουδάκου, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2019, σσ. 1-424

Άρθρα και μελέτες-συμμετοχές σε συλλογικά έργα, εκθέσεις κ.ά. / Articles, studies, reports e.tc.

The right to access information under the GDPR, International Journal of Technology, Policy and Law (2019) pp, 1-12 (Bottis M. et al.)
The Right to Human Intervention: Law, Ethics and Artificial Intelligence, με τις F. Panagopoulou, M. Nikita & A. Michailaki, Computer Ethics-Philosophical Enquiry (CEPE) Proceedings, volume 2019, CEPE 2019: Risk and Cyubersecurity, Art. 8
Text and Data Mining in Directive 2019/790/EU. Enhancing web-harvesting and web-archiving in libraries and archives, Open Journal of Philosophy (OJPP), Vol.9 No.3, pp 369-395. DOI: 10.4236/ojpp.2019.93024.
Retrieved September, 19, 2019, from https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=94640. Also available at SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3444204. Bottis M. et al. (2019).
Legal and Technical Issues for Text and Data Mining in Greece. Computer Ethics—Philosophical Enquiry (CEPE) Proceedings. DOI: 10.25884/yp3n-dq78.
Retrieved August 23, 2019 from https://digitalcommons.odu.edu/cepe_proceedings/vol2019/iss1/11/ (Bottis et al.)
General Data Protection Regulation: new ethical and constitutional aspects, along with new challenges to information law, Maria Bottis, Fereniki Panagopoulou-Koutnatzi, Anastasia Michailaki, Maria Nikita. Int. J. Technology Policy and Law, Vol. 3, No. 2, 2019, pp. 172-187
Bottis, M, Papadopoulos, M., Zampakolas, C, & Ganatsiou, P. (2019). On the Eve of Web-Harvesting and Web- Archiving for Libraries in Greece. Erasmus Law Review, 12(2), 178–189. doi:10.5553/ELR.000135, 2019
Η εργασία συμπεριλήφθηκε στις πιο σημαντικές εργασίες στην καθιερωμένη ετήσια βιβλιογραφία για το δίκαιο της τεχνολογίας στο αμερικανικό περιοδικό Rutgers Computer & Technology Law Journal, vol. 46, pp. 71-330 (2020), Fifty-First Selected Bibliography on Computers, Technology and the Law
Αρχή της σελίδας