Δημοσιεύσεις


Συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάστηκα στη συγγραφή ή την επιστημονική επιμέλεια βιβλίων και άρθρων συμπεριλαμβάνουν:
Johann Guenther, Professor, Ing. Dr., Danube University Krems, George Bouchagiar, Attorney-at-Law, MSc., LLM cand., Tilburg University,Eugenia Alexandropoulou-Egyptiadou, Professor, University of Macedonia, Greece; Ioannis Iglezakis, Assoc. Professor, Aristotle University of Thessaloniki-Law School; Andreas Giannakoulopoulos, Ass. Professor, Ionian University; Frances Grodzinsky, Professor, Sacred Heart University US; Herman Tavani, Professor, Rivier University US; Kenneth Einar Himma, Professor, Seattle Pacific University US; Richard Spinello, Ass. Professor, Boston College, US; Nikos Koutras, MSc., Phd, Phd (cand.), Maquarie Law School, Australia; Fereniki Panagopoulou-Koutnatzi, LLM, PhD, Attorney-at-Law; Michel Politis, Assoc. Professor, Ionian University, Dionysia Kallinikou, Professor, University of Athens.

Περιοδικά όπου έχω δημοσιεύσει:

Computers and Society (ACM Press, New York)

Ethics and Information Technology

European Journal of Health Law

Ifcai Journal of Heathcare Law

International Review of Information Ethics (Publication of the International Center for Information Ethics – Stuttgart, Germany)

Journal of Information, Communication, and Ethics in Society (Troubadour/Emerald Publishing, UK), 2004

American International Journal of Contemporary Research http://www.aijcrnet.com/

Procedia-Social and Behavioral Sciences http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Δικαιώματα του Ανθρώπου (Human Rights), (in Greek)

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου (Applications of Ciivl Law) in Greek

Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΜΕ, in Greek)

Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης (KritE, in Greek)

Σύγχρονη Εκπαίδευση (Modern Education, in Greek)

Iόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου (Ionian Law Review, in Greek)

Νομική Επιθεώρηση Αθηνών (Athens Law Review, in Greek)

Τεκμήριον (DALS Review, in Greek)

DIGESTA (in Greek)

Λυσίας (Lysias, in Greek, Cypriot Law Journal) (in Greek)

Ποινική Δικαιοσύνη (Criminal Justice, in Greek) (in Greek)Eκδοτικοί οίκοι όπου έχω δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία:
Kluwer Law International
Edward Elgar Publishing
Ronald Sadler editions-Palgrave Macmillan
The IFCAI University Press
Jones and Bartlett publishers
Martinus Nijhoff publishers
Tepis publishing house
Brylant
Νομική Βιβλιοθήκη (Nomiki Vivliothiki, Greece)
Α. Σάκκουλας (Ant. Sakkoulas, Greece)
University of Macedonia Press
Papazissi Publishers
Paschalidis Press
Εκδόσεις Οσελότος

Συλλογικοί τόμοι (όχι στα ελληνικά) όπου έχουν φιλοξενηθεί άρθρα μου ή έχουν αναδημοσιεύσει έργα μου:

Bioinformatics Law: Legal Issues for Computational Biology in the Post-Genome Era (edited by Jorge L. Contreras and A. James Cuticchia). Chicago, IL: ABA (American Bar Association) Publishers, 2013.

Internet Security: Hacking, Counterhacking, and Society (edited by Kenneth E. Himma). Boston, MA: Jones and Bartlett, 2007.Eγκυκλοπαίδειες/Εγχειρίδια/Έργα αναφοράς (όχι ελληνικά) όπου έχουν δημοσιευθεί έργα μου:

The (Wiley) Handbook of Information and Computer Ethics (edited by Herman Tavani and Kenneth Himma). Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2008.

Ethics and Emerging Technologies, (edited by Ronald Sandler). Palgrave Macmllan 2013,

International Encyclopedia of Laws, Tort law Hellas, Kluwer Law International 2003, p. 364
2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1988

Μονογραφίες-Βιβλία / Monographs-Books

Values and Freedoms in Information Law and Ethics, pp. 1-1.300, Nomiki Bibliothiki SA, (editor, with T. Alexandropoulou & I. Iglezakis)


"... The thematic area covered in ICIL is wide-very wide, indeed. It covers every legal aspect of dealing with information, for example every legal aspect of dealing with the production, transfer, access, ownership, use and management of information; it also covers privacy, data protection, intellectual property, freedom of information and the rules on the use of new information technologies (IT law). Information law, as it also includes Information Technology Law, is of course a very wide field; it is obvious in the very diverse topics of our papers presentation an example of how wide this can actually be. Coming to information ethics, and being very grateful to Professor Rafael Capurro who came to Corfu in 2009 to teach us about information ethics, it is evident that information law and information ethics constitute an inseparable unit of an academic domain. Researching information law and not information ethics, at least as “basics”, is wrong; it deducts from the discussion the philosophical foundation without which the strictly legal 4 FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION LAW 2011 ‘conversation’ turns out almost unimportant. Because law may give us tools to resolve some questions in practice, the method to adjudicate a dispute and to give an award to this or the other party-yes, this is true, but ethics is the reason you ever reach to articulate the question itself. This said, ICIL covers both information law and ethics and actively seeks academics and scholars in both connected fields…” Bottis, Alexandropoulou & Iglezakis, Introduction to the Values and Freedoms... Διαθέσιμο το αρχείο σε .pdf / Download .pdf file
Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics 2011
Άρθρα και μελέτες-συμμετοχές σε συλλογικά έργα, εκθέσεις κ.ά. / Articles, studies, reports e.tc.

Κοινωνικά δίκτυα και προσωπικότητα II, ΔιΜΜΕ, σελ. 196-200
Law and Information – a love-hate relationship, Tekmirion, pp. 187-200, Ionian University Press
The new Greek statute on organ donation: yet another effort to advance transplants, European Journal of Health Law, Vol.19, no. 4, pp. 391-395
The Azerbaijan Report: Capacity development for enhancing enforcement of copyright and related rights in Azerbaijan, COPAZ AZ10 ENT PCA/TR/16-Activity 1.5: Assist in preparing a roadmap for institution building activities described in paragraphs 1.1 to 1.4 (inclusive) and for implementing the recommendation arising there from, participation as invited expert, Azerbaijan, Baku 15-21 July 2012, production of the final report- with Professor Dionysia Kallinikou
The Gaziantep Report: Improved capacity-civil enforcement offices in Turkey, TR 2009 IB-JH-02, Gaziantep, Study visit, 23-26 January 2012, production of the final report with Dr. Gerassimos Fourlanos, with an Addendum, by Maria Bottis, The European Directive on Personal Data Protection and the Information Systems of the Enforcement Offices in Turkey
Bιομηχανική - Πνευματική ιδιοκτησία Πνευματική ιδιοκτησία. Χάρτες. ΕφΘεσ 1710/2011 ΔiΜΕΕ 1/2012,74 (σημ. Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη).


Αρχή της σελίδας