Δημοσιεύσεις


Συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάστηκα στη συγγραφή ή την επιστημονική επιμέλεια βιβλίων και άρθρων συμπεριλαμβάνουν:
Johann Guenther, Professor, Ing. Dr., Danube University Krems, George Bouchagiar, Attorney-at-Law, MSc., LLM cand., Tilburg University,Eugenia Alexandropoulou-Egyptiadou, Professor, University of Macedonia, Greece; Ioannis Iglezakis, Assoc. Professor, Aristotle University of Thessaloniki-Law School; Andreas Giannakoulopoulos, Ass. Professor, Ionian University; Frances Grodzinsky, Professor, Sacred Heart University US; Herman Tavani, Professor, Rivier University US; Kenneth Einar Himma, Professor, Seattle Pacific University US; Richard Spinello, Ass. Professor, Boston College, US; Nikos Koutras, MSc., Phd, Phd (cand.), Maquarie Law School, Australia; Fereniki Panagopoulou-Koutnatzi, LLM, PhD, Attorney-at-Law; Michel Politis, Assoc. Professor, Ionian University, Dionysia Kallinikou, Professor, University of Athens.

Περιοδικά όπου έχω δημοσιεύσει:

Computers and Society (ACM Press, New York)

Ethics and Information Technology

European Journal of Health Law

Ifcai Journal of Heathcare Law

International Review of Information Ethics (Publication of the International Center for Information Ethics – Stuttgart, Germany)

Journal of Information, Communication, and Ethics in Society (Troubadour/Emerald Publishing, UK), 2004

American International Journal of Contemporary Research http://www.aijcrnet.com/

Procedia-Social and Behavioral Sciences http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Δικαιώματα του Ανθρώπου (Human Rights), (in Greek)

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου (Applications of Ciivl Law) in Greek

Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΜΕ, in Greek)

Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης (KritE, in Greek)

Σύγχρονη Εκπαίδευση (Modern Education, in Greek)

Iόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου (Ionian Law Review, in Greek)

Νομική Επιθεώρηση Αθηνών (Athens Law Review, in Greek)

Τεκμήριον (DALS Review, in Greek)

DIGESTA (in Greek)

Λυσίας (Lysias, in Greek, Cypriot Law Journal) (in Greek)

Ποινική Δικαιοσύνη (Criminal Justice, in Greek) (in Greek)Eκδοτικοί οίκοι όπου έχω δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία:
Kluwer Law International
Edward Elgar Publishing
Ronald Sadler editions-Palgrave Macmillan
The IFCAI University Press
Jones and Bartlett publishers
Martinus Nijhoff publishers
Tepis publishing house
Brylant
Νομική Βιβλιοθήκη (Nomiki Vivliothiki, Greece)
Α. Σάκκουλας (Ant. Sakkoulas, Greece)
University of Macedonia Press
Papazissi Publishers
Paschalidis Press
Εκδόσεις Οσελότος

Συλλογικοί τόμοι (όχι στα ελληνικά) όπου έχουν φιλοξενηθεί άρθρα μου ή έχουν αναδημοσιεύσει έργα μου:

Bioinformatics Law: Legal Issues for Computational Biology in the Post-Genome Era (edited by Jorge L. Contreras and A. James Cuticchia). Chicago, IL: ABA (American Bar Association) Publishers, 2013.

Internet Security: Hacking, Counterhacking, and Society (edited by Kenneth E. Himma). Boston, MA: Jones and Bartlett, 2007.Eγκυκλοπαίδειες/Εγχειρίδια/Έργα αναφοράς (όχι ελληνικά) όπου έχουν δημοσιευθεί έργα μου:

The (Wiley) Handbook of Information and Computer Ethics (edited by Herman Tavani and Kenneth Himma). Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2008.

Ethics and Emerging Technologies, (edited by Ronald Sandler). Palgrave Macmllan 2013,

International Encyclopedia of Laws, Tort law Hellas, Kluwer Law International 2003, p. 364
2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1988

Άρθρα και μελέτες-συμμετοχές σε συλλογικά έργα, εκθέσεις κ.ά. / Articles, studies, reports e.tc.

Χρήση βάσεων δεδομένων σε βιβλιοθήκες και αρχεία, Πρακτικά του συνεδρίου «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα (επιμ. Κατωμέρη Π., Στρακαντούνα Β. & Συνοδινού Χ.), αναδημοσίευση στην Ιόνιο Επιθεώρηση του Δικαίου, σελ 11-21 (2005)
Διαθέσιμο το αρχείο σε .pdf / Download .pdf file

Στο άρθρο περιγράφεται η σημασία της χρήσης βάσεων δεδομένων. Αναλύεται το νομικό πλέγμα προστασίας του Ν.2121/1993 για τις πρωτότυπες και μη πρωτότυπες βάσεις δεδομένων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την προστασία υπέρ του νομίμου χρήστη βάσεων δεδομένων. Περιγράφονται επίσης οι νομικές δυνατότητες συμβατικής ρύθμισης των ευχερειών του χρήστη της βάσης δεδομένων και οι διατάξεις περί απαλλαγής ευθύνης για τη χρήση της βάσης, σε συνδυασμό και με τυχόν τεχνολογικά μέτρα προστασίας του περιεχομένου της. Γίνονται, τέλος, κάποιες παρατηρήσεις για τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες ως χρήστες βάσεων δεδομένων.
Προσωπικά Δεδομένα και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, ΔιΜΜΕ, σελ. 23-35
Διαθέσιμο το αρχείο σε .pdf / Download .pdf file

Aνάλυση, ερμηνεία και κριτική της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τις βιβλιοθήκες και γενικότερα, τις υπηρεσίες πληροφόρησης (υποχρέωση γνωστοποίησης επεξεργασίας, κανόνες συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες της υπηρεσίας πληροφόρησης, κ.λπ.).
Η υποχρέωση παροχής γενετικής πληροφορίας κατά τον προγεννητικό έλεγχο-ειδικά η θέση του φερόμενου βιολογικού πατέρα, DIGESTA Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, τόμος Δ, σελ. 363-383
Διαθέσιμο το αρχείο σε .pdf / Download .pdf file

Εκτενής μελέτη για την υποχρέωσης παροχής γενετικής πληροφορίας που αποκτάται κατά τον προγεννητικό έλεγχο από τον ιατρό και στήριξη της θέσης ότι αυτή οφείλεται να μεταδοθεί μόνο στην έγκυο και όχι στον φερόμενο βιολογικό πατέρα του εμβρύου, με κριτική παράθεση της σχετικής ελληνικής νομολογίας των τελευταίων ετών.
Σχόλιο της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου, ΛΥΣΙΑΣ, τεύχος 1, σελ. 38-40
Research in minors in Greece and the EU Directive on clinical trials, European Journal of Health Law, Vol. 15, pp. 163-168
Digital divide: A perspective for the future, στο Handbook of Computer and Information Ethics, Wiley, ed. Himma K. & Tavani H., με τον Himma, pp. 621-637 (26th chapter). Contribution from Kenneth Himma with 30% with regard to research and authorship, http://us.macmillan.com/ethicsandemergingtechnologies/RonaldLSandler
http://www.e-reading.co.uk/bookreader.php/141465/The_Handbook_of_Information_and_Computer_Ethics.pdf

H μελέτη αυτή αποτελεί συμμετοχή σε ένα κεφαλαιώδες και πρωτοποριακό για το δίκαιο/δεοντολογία της πληροφορίας έργο στις ΗΠΑ και διεθνώς, το Handbook of Computer and Information Ethics, επιμ. Himma & Τavani, εκδόσεις Wiley, 2008. Παρουσιάζεται το πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος, η σχέση της «απόλυτης» φτώχειας με το ψηφιακό και το πληροφοριακό χάσμα, η θεμελίωση από ηθικής πλευράς του επιχειρήματος ότι τα διάφορα ψηφιακά χάσματα πρέπει να αντιμετωπισθούν, τα επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν ότι το ψηφιακό χάσμα είναι απλά ένα ζήτημα «του συρμού» (ή ακόμη και απάτη), με παράθεση παραδειγμάτων. Το άρθρο κλείνει με μια σειρά ερωτήσεων που θα πρέπει να απαντηθούν πριν δοθεί προτεραιότητα στο «κλείσιμο» του ψηφιακού χάσματος.
Public awareness of copyright issues, ETHICOMP 2008, Terrel Ward Bynum, Maria Carla Calzarossa, Ivo De Lotto & Simon Rogerson, eds., pp. 270-275, September 2008, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084801

Αρχή της σελίδας