Δημοσιεύσεις


Συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάστηκα στη συγγραφή ή την επιστημονική επιμέλεια βιβλίων και άρθρων συμπεριλαμβάνουν:
Johann Guenther, Professor, Ing. Dr., Danube University Krems, George Bouchagiar, Attorney-at-Law, MSc., LLM cand., Tilburg University,Eugenia Alexandropoulou-Egyptiadou, Professor, University of Macedonia, Greece; Ioannis Iglezakis, Assoc. Professor, Aristotle University of Thessaloniki-Law School; Andreas Giannakoulopoulos, Ass. Professor, Ionian University; Frances Grodzinsky, Professor, Sacred Heart University US; Herman Tavani, Professor, Rivier University US; Kenneth Einar Himma, Professor, Seattle Pacific University US; Richard Spinello, Ass. Professor, Boston College, US; Nikos Koutras, MSc., Phd, Phd (cand.), Maquarie Law School, Australia; Fereniki Panagopoulou-Koutnatzi, LLM, PhD, Attorney-at-Law; Michel Politis, Assoc. Professor, Ionian University, Dionysia Kallinikou, Professor, University of Athens.

Περιοδικά όπου έχω δημοσιεύσει:

Computers and Society (ACM Press, New York)

Ethics and Information Technology

European Journal of Health Law

Ifcai Journal of Heathcare Law

International Review of Information Ethics (Publication of the International Center for Information Ethics – Stuttgart, Germany)

Journal of Information, Communication, and Ethics in Society (Troubadour/Emerald Publishing, UK), 2004

American International Journal of Contemporary Research http://www.aijcrnet.com/

Procedia-Social and Behavioral Sciences http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Δικαιώματα του Ανθρώπου (Human Rights), (in Greek)

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου (Applications of Ciivl Law) in Greek

Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΜΕ, in Greek)

Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης (KritE, in Greek)

Σύγχρονη Εκπαίδευση (Modern Education, in Greek)

Iόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου (Ionian Law Review, in Greek)

Νομική Επιθεώρηση Αθηνών (Athens Law Review, in Greek)

Τεκμήριον (DALS Review, in Greek)

DIGESTA (in Greek)

Λυσίας (Lysias, in Greek, Cypriot Law Journal) (in Greek)

Ποινική Δικαιοσύνη (Criminal Justice, in Greek) (in Greek)Eκδοτικοί οίκοι όπου έχω δημοσιεύσει άρθρα και βιβλία:
Kluwer Law International
Edward Elgar Publishing
Ronald Sadler editions-Palgrave Macmillan
The IFCAI University Press
Jones and Bartlett publishers
Martinus Nijhoff publishers
Tepis publishing house
Brylant
Νομική Βιβλιοθήκη (Nomiki Vivliothiki, Greece)
Α. Σάκκουλας (Ant. Sakkoulas, Greece)
University of Macedonia Press
Papazissi Publishers
Paschalidis Press
Εκδόσεις Οσελότος

Συλλογικοί τόμοι (όχι στα ελληνικά) όπου έχουν φιλοξενηθεί άρθρα μου ή έχουν αναδημοσιεύσει έργα μου:

Bioinformatics Law: Legal Issues for Computational Biology in the Post-Genome Era (edited by Jorge L. Contreras and A. James Cuticchia). Chicago, IL: ABA (American Bar Association) Publishers, 2013.

Internet Security: Hacking, Counterhacking, and Society (edited by Kenneth E. Himma). Boston, MA: Jones and Bartlett, 2007.Eγκυκλοπαίδειες/Εγχειρίδια/Έργα αναφοράς (όχι ελληνικά) όπου έχουν δημοσιευθεί έργα μου:

The (Wiley) Handbook of Information and Computer Ethics (edited by Herman Tavani and Kenneth Himma). Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2008.

Ethics and Emerging Technologies, (edited by Ronald Sandler). Palgrave Macmllan 2013,

International Encyclopedia of Laws, Tort law Hellas, Kluwer Law International 2003, p. 364
2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1988

Άρθρα και μελέτες-συμμετοχές σε συλλογικά έργα, εκθέσεις κ.ά. / Articles, studies, reports e.tc.

Σχόλιο στην ΠολΠρΑθ 6544/2006 απόφαση για νομική προστασία βάσεων δεδομένων, ΔιΜΜΕ, σ. 94-96
Διαθέσιμο το αρχείο σε .pdf / Download .pdf file

H απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 6544/2006 δέχεται αγωγή για παράνομη αντιγραφή χαρτών, ως βάσης δεδομένων, προστατευόμενης με το ειδικής φύησης δικαίωμα. Στο σχόλιο γίνεται θετική κριτική της απόφασης αυτής, με βάση το νόμο, από τη άλλη μεριά όμως προτείνεται η προστασία μέσω των διατάξεων αθέμιτου ανταγωνισμού ως πιο επιτυχής για συναφή ζητήματα προστασίας.
Το πρόγραμμα ψηφιακής αναζήτησης ‘Google Library Project’ και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκδοτών και συγγραφέων, Tεκμήριον, τεύχος 7, σελ. 175-188, http://eprints.rclis.org/12260/1/5._KANELLOPOLOU_s._171-184.pdf
Διαθέσιμο το αρχείο σε .pdf / Download .pdf file

Παρουσίαση της γνωστής υπόθεσης των αγωγών συγγραφών και εκδοτών κατά της εταιρείας Google, λόγω του προγράμματος ψηφιοποίησης του υλικού των μεγαλύτερων βιβλιοθηκών στον κόσμο το οποίο είχε τότε ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Ερμηνεία της εξαίρεσης της δίκαιης χρήσης του αμερικανικού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την αγωγή αυτή και παρουσίαση μιας πιθανής εξέλιξης του ζητήματος.
Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πνευματικά δικαιώματα, δημοσίευση στα πρακτικά του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Private Use as Fair Use, Is It Fair? (με την Grodzinsky F.), Proceedings of CEPE 2007, San Diego and reprinted in ACM SIGCAS Computers and Society journal, Vol. 37, issue 2, pp. 11-24
Αρχή της σελίδας