Δημοσιεύσεις


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (μέχρι 2015)

Colleagues I have co-authored/co-edited books and articles with include:
Eugenia Alexandropoulou-Egyptiadou, Professor, University of Macedonia, Greece; Ioannis Iglezakis, Assoc. Professor, Aristotle University of Thessaloniki-Law School; Andreas Giannakoulopoulos, Ass. Professor, Ionian University; Frances Grodzinsky, Professor, Sacred Heart University US; Herman Tavani, Professor, Rivier University US; Kenneth Einar Himma, Professor, Seattle Pacific University US; Richard Spinello, Ass. Professor, Boston College, US; Nikos Koutras, MSc., Phd, Phd (cand.), Maquarie Law School, Australia; Fereniki Panagopoulou-Koutnatzi, LLM, PhD, Attorney-at-Law; Michel Politis, Assoc. Professor, Ionian University, Dionysia Kallinikou, Professor, University of Athens.

Journals and Periodicals in which my scholarly works and papers have been published include:

Computers and Society (ACM Press, New York)

Ethics and Information Technology

European Journal of Health Law

Ifcai Journal of Heathcare Law

International Review of Information Ethics (Publication of the International Center for Information Ethics – Stuttgart, Germany)

Journal of Information, Communication, and Ethics in Society (Troubadour/Emerald Publishing, UK), 2004

American International Journal of Contemporary Research http://www.aijcrnet.com/

Procedia-Social and Behavioral Sciences http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Δικαιώματα του Ανθρώπου (Human Rights), (in Greek)

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου (Applications of Ciivl Law) in Greek

Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΜΕ, in Greek)

Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης (KritE, in Greek)

Σύγχρονη Εκπαίδευση (Modern Education, in Greek)

Iόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου (Ionian Law Review, in Greek)

Νομική Επιθεώρηση Αθηνών (Athens Law Review, in Greek)

Τεκμήριον (DALS Review, in Greek)

DIGESTA (in Greek)

Λυσίας (Lysias, in Greek, Cypriot Law Journal) (in Greek)

Ποινική Δικαιοσύνη (Criminal Justice, in Greek) (in Greek)Publishers where I have published books and articles:
Kluwer Law International
Edward Elgar Publishing
Ronald Sadler editions-Palgrave Macmillan
The IFCAI University Press
Jones and Bartlett publishers
Martinus Nijhoff publishers
Tepis publishing house
Brylant
Νομική Βιβλιοθήκη (Nomiki Vivliothiki, Greece)
Α. Σάκκουλας (Ant. Sakkoulas, Greece)
University of Macedonia Press
Papazissi Publishers
Paschalidis Press

Books of Readings (not including mine/not Greek) in which my scholarly works and papers have been either originally published or reprinted include:

Bioinformatics Law: Legal Issues for Computational Biology in the Post-Genome Era (edited by Jorge L. Contreras and A. James Cuticchia). Chicago, IL: ABA (American Bar Association) Publishers, 2013.

Internet Security: Hacking, Counterhacking, and Society (edited by Kenneth E. Himma). Boston, MA: Jones and Bartlett, 2007.Encyclopedias/Handbooks/Reference Books (not Greek) in which my scholarly works and papers have been published include:

The (Wiley) Handbook of Information and Computer Ethics (edited by Herman Tavani and Kenneth Himma). Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2008.

Ethics and Emerging Technologies, (edited by Ronald Sandler). Palgrave Macmllan 2013,

International Encyclopedia of Laws, Tort law Hellas, Kluwer Law International 2003, p. 364
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1988

Μονογραφίες-Βιβλία / Monographs-Books

Παιδί και Πληροφορία-Εισαγωγή, στο Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού, επιμ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, εκδόσεις Οσελότος, 2018, σελ. xxvii-xxxiv.
https://www.politeianet.gr/books/9789605646097-sullogiko-oselotos-paidi-kai-pliroforia-280906
Το βιβλίο είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στο https://events.ihrc.gr/infokid2017/
Access to Knowledge in the 21st century: The Interplay of Society, Education, ICT and Philosophy, IAFES: Vienna 2018 (pp. 1-258), Maria Bottis/Johann Guenther (editors)

Άρθρα και μελέτες-συμμετοχές σε συλλογικά έργα, εκθέσεις κ.ά. / Articles, studies, reports e.tc.

Data in the Cloud: Whose Control and Whose Consent?, Proceedings, 16th International Conference e-Society 2018, with George Bouchagiar
Personal Data Protection Models: Aspects of Ownership, Proceedings, 16th International Conference e-Society 2018, with George Bouchagiar,
Personal Data v. Big Data: Control Lost, Discrimination Found, Open Journal of Philosophy, 2018, 8, pp. 192-205, with George Bouchagiar,
Personal Data v. Big Data: Challenges of Commodification of Personal Data, Open Journal of Philosophy, 2018, 8, pp. 206-215, with George Bouchagiar,
Eπίκαιρη ευρωπαική νομολογία για τη νομική προστασία βάσεων δεδομένων, Υπό δημοσίευση στα πρακτικά της επιστημονικής ημερίδας της ALAI-Ελλάδος με τίτλο Επίκαιρα Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σσ. 1-12, υπό δημοσίευση σε αναλυτικότερη μορφή στο ΔΙΜΜΕ, με τον Γιώργο Μπουχάγιαρ
Αρχή της σελίδας