Ερευνητική Ομάδα


IHRC ‘Πληροφορία: Iστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός’
http://ihrc.gr

Η ερευνητική ομάδα IHRC ‘Πληροφορία: Iστορία, Ρύθμιση, Πολιτισμός’ (Information: History, Regulation, Culture) του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2013 με σκοπό την έρευνα γύρω από την πληροφορία σε σχέση με την ιστορία της, τη ρύθμισή της (δίκαιο/δεοντολογία κ.ά.) και τον πολιτισμό.

Πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις εργασίας με καλεσμένους ομιλητές, γύρω από ένα θέμα προς συζήτηση, με βάση συγκεκριμένο υλικό που έχει δοθεί προς μελέτη. Στις συναντήσεις μετά την ομιλία του καλεσμένου ομιλητή τα μέλη προβαίνουν επίσης σε μικρές τοποθετήσεις. Η ερευνητική ομάδα IHRC συμμετέχει με διάφορες συνθέσεις σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια σε σχέση με την πληροφορία.

Η ερευνητική ομάδα IHRC έχει συνδιοργανώσει τα συνέδρια: και την Ημερίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 9.12.2013.

Σύνθεση IHRC

Eπικεφαλής: Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία, Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βουλιγέα Ελένη, υπ. ΜΔΕ, Αρχαιολόγος, Η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Γκανάτσιου Βίκυ, Φιλόλογος, Απόφοιτος Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, ΜΔΕ (ΤΑΒΜ), υπ. Δρ. (ΤΑΒΜ)
Κούτρας Νίκος, Δρ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΜΔΕ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πολιτικός επιστήμων
Μαυροπούλου Μαρία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο MSc
Μιχαηλάκη Νατάσα, Δικηγόρος, υπ. ΜΔΕ, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια
Σιταρά Μαρία, υπ. ΜΔΕ, Αρχαιολόγος, Η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Σωτηρίου Μαρίνα, Eπιστήμων πληροφόρησης, ΜΔΕ (ΤΑΒΜ)
Τσουκαλά Ιωάννα, απόφοιτος ΤΑΒΜ, ΜΔΕ (ΤΑΒΜ), υπ. ΜΔΕ (Τμήμα Ιστορίας)

Συμμετοχές ομάδας IHRC σε συνέδρια του 2013

Διεθνές Συνέδριο Ανοικτής Πρόσβασης, ΕΚΤ, 16.10.2013, Αθήνα
Μαρία Σιταρά, Ελένη Βουλιγέα & Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Ανοικτή πρόσβαση και αρχαιολογικά δεδομένα

Ανοικτή πρόσβαση και αρχαιολογικά δεδομένα

Ανοικτή πρόσβαση και αρχαιολογικά δεδομένα - Εισαγωγή

E-Democracy 2013, December 5-6/2013, Αθήνα
Νατάσα Μιχαηλάκη & Mαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Μixed reality through the internet of things and bitcoin – how laws affect them
Νίκος Κούτρας & Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, In search of one sole institutional repository in Greece: adventures and solutions for an integration of repositories towards bridging digital divide
Μαρία Σιταρά & Ελένη Βουλιγέα, Access to archaeological data and Greek law-a time for change

Δημοσιεύσεις ομάδας IHRC
  1. Nikos Koutras and Maria Bottis (2013), ‘Institutional Repositories of Open Access: A paradigm of innovation and changing in Educational Politics’, 4th International Conference on New Horizons in Education, Sakarya University, Rome, Italy (under publication from Elsevier Ltd., volume 85)
  2. Nikos Koutras and Politimi Karkalakou(2013), ‘Information Access and Digital Divide: solutions based on alternative educational methods concerning information literacy’, 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference (EIIC)
  3. Vichelmina Zachou (2013), 'The Greek presence in the former western provinces of the Byzantine Empire within archival material', 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference (EIICI)
  4. Nikos Koutras (2014), ‘The affiliation between State and Churches: the case study of Greece’, Journal of 'Annales UMCS: Political Science', Faculty of Political Science of Maria Curie Sklodowska University (under publication)
Αρχή της σελίδας