Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών


Γκανάτσιου Παρασκευή Γκανάτσιου Παρασκευή

Φιλόλογος, Απόφοιτος Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, ΜΔΕ (ΤΑΒΜ), υπ. Δρ. (ΤΑΒΜ)

Τίτλος
« Ανοιχτή Πρόσβαση σε Φιλολογικά, Φιλοσοφικά και Ιστορικά Επιστημονικά Περιοδικά και Πνευματικά Δικαιώματα. Παιδαγωγικές και Διδακτικές Προεκτάσεις»

Περιγραφή του θέματος
Το θέμα αφορά στη διερεύνηση της ανοιχτής πρόσβασης (open access) στην πληροφορία και στο περιεχόμενο των επιστημονικών μελετών και έρευνας των φιλολογικών, φιλοσοφικών και ιστορικών επιστημονικών περιοδικών καθώς και στα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με την ανοιχτή πρόσβαση. Εδώ η πρόσβαση αφορά στο περιεχόμενο επιστημονικών περιοδικών των οποίων το υλικό είναι ψηφιακό και διατίθεται στο διαδίκτυο. Τέλος διερευνώνται οι παιδαγωγικές και διδακτικές προεκτάσεις της ανοιχτής πρόσβασης και αξιοποιείται η σύγκριση του προς μελέτη υλικού των εν λόγω επιστημονικών περιοδικών με ενδεικτικό υλικό επιστημονικών περιοδικών θετικών επιστημών, ως προς τις πολιτικές πρόσβασης και την επίδρασή τους.


Μιχαηλάκη Νατάσα Μιχαηλάκη Νατάσα

Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια - Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
ΜΔΕ, υπ. Διδάκτωρ ΤΑΒΜ Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η διατριβή της αφορά σε θέματα Δικαίου και Δεοντολογίας στις εφαρμογές της Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Τίτλος διατριβής
"Δίκαιο και Δεοντολογία στις εφαρμογές της Επαυξημένης Πραγματικότητας. Τεχνολογικές προεκτάσεις και προβληματισμοί."

Περιγραφή του θέματος
Η διατριβή αφορά κατά κύριο λόγο στον τομέα της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality), ένα νέο πεδίο έρευνας, που σε συνδυασμό με το Ίντερνετ των πραγμάτων (Internet of things), έχoυν εισέλθει ήδη στην καθημερινότητά μας, προσπαθώντας να την κάνουν ευκολότερη και πιο αποτελεσματική. Κάθε νέο πεδίο τεχνολογίας, όμως, εγείρει προβληματισμούς κι ερωτηματικά στη νομική θεωρία ως προς τη νομιμότητά του και το εφαρμοστέο σε αυτό, πεδίο Δικαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του σκεπτικισμού αυτού αποτελεί η εμφάνιση των κρυπτονομισμάτων ή ψηφιακών νομισμάτων, με σημαντικότερο εκπρόσωπο αυτών το bitcoin, τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον στις συναλλαγές και έχουν εγείρει πολλές αντιδράσεις στη νομική θεωρία. Επίσης, τεχνολογική προέκταση των ανωτέρω πεδίων που στο μέλλον θα εγείρει ερωτηματικά ηθικής, δεοντολογίας και νομιμότητας ως προς τις εφαρμογές της αποτελεί η ολοένα και πιο συχνά απαντώμενη τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing). Οι νόμοι που κυβερνούν τους εικονικούς κόσμους – κυρίως οι νόμοι περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Αδειών Χρήσης, υπονομεύουν τις νομικές αρχές που ρυθμίζουν παραδοσιακά την καθημερινότητά μας. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται, «για αυτό που κάποτε μας ανήκε, στο μέλλον θα έχουμε μόνο την άδεια χρήσης του. Αυτό που κάποτε ήταν μόνο παραβίαση συμβατικών όρων, τώρα μπορεί να αποτελεί αδίκημα παραβίασης δεδομένων (hacking) ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας». Η εφαρμογή της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας και των προεκτάσεων αυτής έχει εγείρει ερωτήσεις που αφορούν στους νόμους και τις ρυθμίσεις που θα έπρεπε να εφαρμοστούν για την επίλυση όλων των νέων, για τη θεωρία και την πράξη, συγκρούσεων.

Εξετάστρια από την αλλοδαπή, ορισθείσα από το Πανεπιστήμιο του Turku, Finland, για την εξέταση της διατριβής του Jani Koskinen με θέμα «Datenherrschaft-An ethically justified solution to the problem of ownership of patient information”, 2 Νοεμβρίου 2015
Συνοδευτική πρόταση διατριβής

External examiner, University of Pretoria, PhD Thesis of Rashri Baboolal-Frank, A Critical Analysis of Tribunals in South Africa to Create a Harmonised tribunal System, January 17, 2019
Letter to External Examiner
Αρχή της σελίδας