Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών


Γκανάτσιου Παρασκευή Γκανάτσιου Παρασκευή

Φιλόλογος, Απόφοιτος Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, ΜΔΕ (ΤΑΒΜ), υπ. Δρ. (ΤΑΒΜ)

Τίτλος
« Ανοιχτή Πρόσβαση σε Φιλολογικά, Φιλοσοφικά και Ιστορικά Επιστημονικά Περιοδικά και Πνευματικά Διακαιώματα. Παιδαγωγικές και Διδακτικές Προεκτάσεις»

Περιγραφή του θέματος
Το θέμα αφορά στη διερεύνηση της ανοιχτής πρόσβασης (open access) στην πληροφορία και στο περιεχόμενο των επιστημονικών μελετών και έρευνας των φιλολογικών, φιλοσοφικών και ιστορικών επιστημονικών περιοδικών καθώς και στα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με την ανοιχτή πρόσβαση. Εδώ η πρόσβαση αφορά στο περιεχόμενο επιστημονικών περιοδικών των οποίων το υλικό είναι ψηφιακό και διατίθεται στο διαδίκτυο. Τέλος διερευνώνται οι παιδαγωγικές και διδακτικές προεκτάσεις της ανοιχτής πρόσβασης και αξιοποιείται η σύγκριση του προς μελέτη υλικού των εν λόγω επιστημονικών περιοδικών με ενδεικτικό υλικό επιστημονικών περιοδικών θετικών επιστημών, ως προς τις πολιτικές πρόσβασης και την επίδρασή τους.


Δραγομάνοβιτς ΣπυρίδωνΔραγομάνοβιτς Σπυρίδων

Δικηγόρος, LLM

Η διατριβή αφορά την επίλυση διαφόρων πνευματικής ιδιοκτησίας με διαμεσολάβηση.Περιγραφή του θέματος
Η διαμεσολάβηση είναι ο εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφοράς, εκείνος που αφαιρεί από τη διένεξη το στοιχείο της «μάχης» της έχθρας και δίνει στα μέρη τη δυνατότητα να δουν το συμφέρον και το μέλλον τους , και ειδικά στα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι τόσο μεγάλη η δεκτικότητά της που σήμερα βρίσκεται στην αιχμή της νομικής παραγωγής της Ε.Ε. Έχει «αναγκάσει» δια των αποτελεσμάτων της τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας να δημιουργήσει ειδικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Ζητούμενο της επικείμενης προσπάθειας είναι η κατάδειξη εκείνων των ειδικών στοιχείων αυτού του εναλλακτικού τρόπου επίλυσης της διαφοράς που τον κάνουν ελκυστικό μέσω της εξαντλητικής στο μέτρο του δυνατού έρευνας σε ένα συγκεκριμένο σύνολο διαφορών αυτών της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια και αυτό είναι το επόμενο βήμα η κατά το δυνατόν απόπειρα εφαρμογής των συμπερασμάτων σε διαφορές ευρύτερου ιδιωτικού χαρακτήρα. Άλλωστε δεν είναι συμπωματική η σπουδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστήσει τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών σε άλλον ένα πυλώνα ίσης αξίας και σπουδαιότητας με την δικαιοδοτική διαδικασία, όσον αφορά εν γένει την «απονομή δικαιοσύνης». Εν προκειμένω και δικαιοπολιτικά είναι απαραίτητη η έρευνα και αυτών των προοπτικών.


Μιχαηλάκη Νατάσα Μιχαηλάκη Νατάσα

Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια - Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
ΜΔΕ, υπ. Διδάκτωρ ΤΑΒΜ Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η διατριβή της αφορά σε θέματα Δικαίου και Δεοντολογίας στις εφαρμογές της Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Τίτλος διατριβής
"Δίκαιο και Δεοντολογία στις εφαρμογές της Επαυξημένης Πραγματικότητας. Τεχνολογικές προεκτάσεις και προβληματισμοί."

Περιγραφή του θέματος
Η διατριβή αφορά κατά κύριο λόγο στον τομέα της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality), ένα νέο πεδίο έρευνας, που σε συνδυασμό με το Ίντερνετ των πραγμάτων (Internet of things), έχoυν εισέλθει ήδη στην καθημερινότητά μας, προσπαθώντας να την κάνουν ευκολότερη και πιο αποτελεσματική. Κάθε νέο πεδίο τεχνολογίας, όμως, εγείρει προβληματισμούς κι ερωτηματικά στη νομική θεωρία ως προς τη νομιμότητά του και το εφαρμοστέο σε αυτό, πεδίο Δικαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του σκεπτικισμού αυτού αποτελεί η εμφάνιση των κρυπτονομισμάτων ή ψηφιακών νομισμάτων, με σημαντικότερο εκπρόσωπο αυτών το bitcoin, τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον στις συναλλαγές και έχουν εγείρει πολλές αντιδράσεις στη νομική θεωρία. Επίσης, τεχνολογική προέκταση των ανωτέρω πεδίων που στο μέλλον θα εγείρει ερωτηματικά ηθικής, δεοντολογίας και νομιμότητας ως προς τις εφαρμογές της αποτελεί η ολοένα και πιο συχνά απαντώμενη τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing). Οι νόμοι που κυβερνούν τους εικονικούς κόσμους – κυρίως οι νόμοι περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Αδειών Χρήσης, υπονομεύουν τις νομικές αρχές που ρυθμίζουν παραδοσιακά την καθημερινότητά μας. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται, «για αυτό που κάποτε μας ανήκε, στο μέλλον θα έχουμε μόνο την άδεια χρήσης του. Αυτό που κάποτε ήταν μόνο παραβίαση συμβατικών όρων, τώρα μπορεί να αποτελεί αδίκημα παραβίασης δεδομένων (hacking) ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας». Η εφαρμογή της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας και των προεκτάσεων αυτής έχει εγείρει ερωτήσεις που αφορούν στους νόμους και τις ρυθμίσεις που θα έπρεπε να εφαρμοστούν για την επίλυση όλων των νέων, για τη θεωρία και την πράξη, συγκρούσεων.


Βασιλική  Μ. Στρακαντούνα Βασιλική Μ. Στρακαντούνα

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα Βασιλικής Μ. Στρακαντούνα

Προτεινόμενος Τίτλος
Εξαιρέσεις/περιορισμοί του δικαιώματος πνευματικής Ιδιοκτησίας για Βιβλιοθήκες και Αρχεία στο ψηφιακό περιβάλλον.

Περιγραφή του θέματος
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη των ρυθμίσεων του δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν στους περιορισμούς/εξαιρέσεις του περιουσιακού δικαιώματος του δημιουργού, για σκοπούς που σχετίζονται με το έργο και την αποστολή των Βιβλιοθηκών και Αρχείων. Η επιστημονική προσέγγιση και έρευνα θα συμπεριλάβει τόσο την παρουσίαση των προκλήσεων του ψηφιακού περιβάλλοντος Βιβλιοθηκών και Αρχείων συγκριτικά με το αναλογικό περιβάλλον όσο και τη διερεύνηση των νομοθετικών ρυθμίσεων για Εξαιρέσεις/περιορισμούς του δικαιώματος πνευματικής Ιδιοκτησίας σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα θα διερευνηθούν τα όρια και η επάρκεια του οικείου κανονιστικού πλαισίου ώστε να υπηρετηθούν οι στόχοι των Βιβλιοθηκών και Αρχείων και να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα σε αντιμαχόμενα συμφέροντα όπως αυτά: της ενθάρρυνσης της δημιουργίας από τη μια και της ενθάρρυνσης της διάχυσης της γνώσης και της πληροφορίας από την άλλη. Πέραν της ανασκόπησης και αποτύπωσης των νομικών ζητημάτων θα εντοπιστούν και θα αναλυθούν προβληματισμοί που διατυπώνονται από επαγγελματικούς –επιστημονικούς φορείς, διεθνή fora πνευματικής Ιδιοκτησίας αλλά και από οργανισμούς που προωθούν το δημόσιο συμφέρον στην προσβασιμότητα στην πληροφορία και τη γνώση καθώς και τις πρωτοβουλίες ανοιχτής πρόσβασης.

Εξετάστρια από την αλλοδαπή, ορισθείσα από το Πανεπιστήμιο του Turku, Finland, για την εξέταση της διατριβής του Jani Koskinen με θέμα «Datenherrschaft-An ethically justified solution to the problem of ownership of patient information”, 2 Νοεμβρίου 2015
Συνοδευτική πρόταση διατριβής

External examiner, University of Pretoria, PhD Thesis of Rashri Baboolal-Frank, A Critical Analysis of Tribunals in South Africa to Create a Harmonised tribunal System, January 17, 2019
Letter to External Examiner
Αρχή της σελίδας