Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών


Γκανάτσιου Παρασκευή Γκανάτσιου Παρασκευή

Φιλόλογος, Απόφοιτος Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, ΜΔΕ (ΤΑΒΜ), υπ. Δρ. (ΤΑΒΜ)

Τίτλος
« Ανοιχτή Πρόσβαση σε Φιλολογικά, Φιλοσοφικά και Ιστορικά Επιστημονικά Περιοδικά και Πνευματικά Δικαιώματα. Παιδαγωγικές και Διδακτικές Προεκτάσεις»

Περιγραφή του θέματος
Το θέμα αφορά στη διερεύνηση της ανοιχτής πρόσβασης (open access) στην πληροφορία και στο περιεχόμενο των επιστημονικών μελετών και έρευνας των φιλολογικών, φιλοσοφικών και ιστορικών επιστημονικών περιοδικών καθώς και στα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με την ανοιχτή πρόσβαση. Εδώ η πρόσβαση αφορά στο περιεχόμενο επιστημονικών περιοδικών των οποίων το υλικό είναι ψηφιακό και διατίθεται στο διαδίκτυο. Τέλος διερευνώνται οι παιδαγωγικές και διδακτικές προεκτάσεις της ανοιχτής πρόσβασης και αξιοποιείται η σύγκριση του προς μελέτη υλικού των εν λόγω επιστημονικών περιοδικών με ενδεικτικό υλικό επιστημονικών περιοδικών θετικών επιστημών, ως προς τις πολιτικές πρόσβασης και την επίδρασή τους.

Εξετάστρια από την αλλοδαπή, ορισθείσα από το Πανεπιστήμιο του Turku, Finland, για την εξέταση της διατριβής του Jani Koskinen με θέμα «Datenherrschaft-An ethically justified solution to the problem of ownership of patient information”, 2 Νοεμβρίου 2015
Συνοδευτική πρόταση διατριβής

External examiner, University of Pretoria, PhD Thesis of Rashri Baboolal-Frank, A Critical Analysis of Tribunals in South Africa to Create a Harmonised tribunal System, January 17, 2019
Letter to External Examiner
Αρχή της σελίδας