Βιογραφικό σημείωμα


Attorney-at-Law

Professor, School of Information Science, Ionian University

Το 2014 διορίσθηκε αναπληρωματικό μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής για την Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, με ειδικότερη απασχόληση στον τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διορίστηκε (μοναδική) Director της διεθνούς εταιρείας INSEIT την 22.6.2015.
Διαθέσιμο το αρχείο σε .pdf / Download .pdf file

Faculty Fellow (medical information ethics)-Center for Ethics and the Professions, Harvard University 2000-2001
Διαθέσιμο το αρχείο σε .pdf / Download .pdf file

Editor, Ionian Law Review (1999- )

Athens Law School, Ph.D in medical information law and ethics, high honors

Yale Law School (USA), LL.M, Onassis scholarship, Yale Law Scholarship

Cambridge Law School (UK), LL.M, NATO scholarship, Clare Hall scholarship

Athens Law School, JD High Honors, graduated first of class of 220

2010 – 2014 elected Member of the Board, International Society for Ethics and Information Technology, http://inseit.net/

2014-2017 Elected Co-Director, International Society for Ethics and Information Technology

EU expert on copyright/data protection issues etc, called for missions in Turkey, Azerbaijan, The Netherlands etc

Editor-in-Chief, Athens Law Review

National Foundation scholarship (IKY scholar), 1987, 1988

Onassis Foundation Scholar

NATO scholar

Clare Hall Scholar

Harvard University scholar

Yale Law School scholar

National Examinations for College Studies in Greece, first out of all candidates (1/49.000) in all disciplines, 1988 points over 2000 (in 1985)

1985, Graduation from Lyceum, 20/20 points

Μember, Advisory Board, International Journal of Internet Research Ethics

Eκλεγμένη εκπρόσωπος του ΤΑ Member, Advisory Board, European Journal of Health Law, Kluwer Law International Member

Member, Advisory Board, International Review of Information Ethics

Founding Member, European Association of Health Law

Member, Senior Common Room, Lowell House, Harvard University

Member, International Center for Information Ethics

Creative Commons Greece: Member

Member, Program Committee, 8th International Information Systems 2015 (IS 2015) Conference

- collaboration in drafting and incorporating creative commons licenses into the Greek system
- promoting the distribution of works under CC licenses in Greece

Founder: International Conference on Information Law and Ethics series (2008 - ) Official Website: ICIL New window
ISIL 2008, ISIL 2009, ICIL 2010, ICIL 2011, ICIL 2012, ICIL 2014

Co-founder: Medical Liability and Bioethics conference series (2013- ) (with Dr. Fereniki Panagopoulou-Koutnatzi), official website: http://conferences.ionio.gr/mrbe2014 New window

Co-founder, Data Protection Symposium, (2012- ) (with Dr. Fereniki-Panagopoulou-Koutnatzi), official website: http://events.ihrc.gr/cidp2013/ New window

Founder/Head, Ionian University Research Team: Information: History, Regulation and Culture, related information: http://ihrc.gr/about

Organizer of many seminars, symposiums, invited individual colleague presentations, Career Day (2003) etc

Chair, co-chair, member of the Program Committee in many Greek and international conferences – has delivered more than 60 speeches/conference presentations/individual lectures/contributions in seminars e.tc.

Reviewer in many Greek and international publications

Associate Editor, International Journal of the Book, 2006
Reviewer:

International Review of Information Ethics, reviewer

Jones and Bartlett, reviewer for information law editions

Information and Communication of Ethics in Society (ICES) journal

Cambridge University Press, reviewer for information law books

15th Americas Conference on Information Systems

Mediterranean Conference on Information Systems 2009

ΙΤ and people journal

Expert member of LiSS Living in surveillance societies

Μέλος, Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Noμική Σύμβουλος, Alpha Bank, 1996-2001

Νομική Συμβουλος, Disabled.gr, 2005-

Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος ‘Πρακτική Άσκηση’ του ΤΞΓΜΔ-2003-2004/Erasmus Coordinator-για το Πρόγραμμα Erasmus του ΤΑΒ (τρία χρόνια μέχρι 16.1.2012)

Eκλεγμένη εκπρόσωπος του ΤΑΒ στη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 (τακτικό μέλος)/εκλεγμένη εκπρόσωπος του ΤΑΒ στη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (αναπληρωματικό μέλος)

Κριτής για τις υποτροφίες ΗΠΑ του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα, 2014

Nominated for the 2014 Simon IACAP award

To 2015 διορίσθηκε μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής ΙΕΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

To 2016 διορίσθηκε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής για τη βιοηθική της UNESCO στην Ελλάδα.
The Greek Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)

Program Committee Member, First Workshop on Formal Methods on Privacy, Limassol 2016

Member of the Program Committee, E-Democracy conference 2017

Το 2018 διορίστηκε μέλος του Επιστημονικού Συμβούλιου του Institute for Privacy Law, Data Protection and Technology (IPL) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου (ΕΚΔΔ). https://www1.eplo.int/ipl

Το 2021 διορίστηκε μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο της Πληροφορίας της EBLIDA.
https://ionio.gr/gr/news/20331/


In 1986, 2-30 July, attended a course at the International Summer University, Versailles, France, Section: Langue et Civilization Francaise Contemporaines

1989, TOEFL, mark 623

1993, accepted by Harvard Law School for LLM studies

1995, accepted by Oxford University, Merton College, for PhD studies

Books-monographs

1. Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή για πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο, Αντ. Σάκκουλας, 1999, σσ. 1-210
2. Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική (επιμέλεια, με Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή), Broken Hill Publishers, 2013, σσ. 1-484
3. Tort Law Hellas, Kluwer Law International, International Encyclopedia of Laws, 2003 (σσ. 1-363) (στην αγγλική γλώσσα)
4. To Δίκαιο της Πληροφορίας, Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, βιβλιοθηκονομίας, διαφήμισης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2004 (σσ. 1-272)
5. Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2004 (σσ. 1-334)
6. A Defense of Intellectual Property Rights με τον R. Spinello, Edward Elgar Publishing, 2009 (σσ. 1-218, στην αγγλική γλώσσα)
7. A World for Information Law, Nomiki Bibliothiki, 2010 (επιμ., σσ. 1-130 στην αγγλική γλώσσα)
8. Proceedings of the 8th International Conference, Computer Ethics: Philosophical Enquiry 2009 (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, σσ. 1-750, στην αγγλική γλώσσα)
9. Values and Freedoms in Information Law and Ethics, 2011 (επιμ. μαζί την Τ. Αλεξανδροπούλου και τον Ι. Ιγγλεζάκη) Νομική Βιβλιοθήκη (σσ. 1- 800, στην αγγλική γλώσσα)
10. Privacy and Surveillance-Current Aspects and Future Perspectives , Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 (επιμ., σσ. 1-350, στην αγγλική γλώσσα)
11. An Information Law for the 21st Century, Nομική Βιβλιοθήκη, 2012, (επιμ., σσ. 1-681, στην αγγλική γλώσσα)
12. Honorary Volume for Evi Laskari-Equity, Integrity and Beauty in Information Law and Ethics, 2013, Νομική Βιβλιοθήκη (κύρια επιμέλεια-συντονισμός έκδοσης, συνεπιμ. Α. Γιαννακουλόπουλος) (σσ. 1-850, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα)
13. Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική: Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προοπτικές του Μέλλοντος, Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2013, σσ. 1-484. Επιστημονική επιμέλεια με Φερενίκη-Παναγοπούλου-Κουτνατζή.
14. Ιστορία της Πληροφορίας-από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, (σσ. 1-688, κύρια επιμέλεια-συντονισμός έκδοσης, συνεπ. Α. Γιαννακουλόπουλος, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα)
15. Βιοηθικοί Προβληματισμοί, σσ. 1-821, επιμέλεια, με Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, εκδόσεις Παπαζήση, 2014
16. Lifting Barriers and Empowering the Future of Information Law and Ethics, εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2015, σσ. 1-750 (στην αγγλική γλώσσα, με συνεπιμ. Τ. Αλεξανδροπούλου & Ι. Ιγγλεζάκη)
17. Bιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙ - Το Ανθρώπινο Πρόσωπο, εκδ. Παπαζήση, σελ. 693, με Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, επιστημονική επιμέλεια
18. Broadening the horizons of Information law and ethics- a time for inclusion, 2017, Bottis M. & Alexandropoulou T., editors, University of Macedonia Press, 2017, ISBN 978-618-5196-25-7, pp. 1-486
19. Bιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙI - Το Παιδί, εκδ. Παπαζήση, σελ. 550, με Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, επιστημονική επιμέλεια
20. Συλλογικός τόμος 'Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού' Εκδόσεις Οσελότος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2018, σσ. 1-595, i-xxxvii. ISBN 978-960-564-609-7, επιστημονική επιμέλεια/συντονισμός έργου Μ. Κανελλοπούλου Μπότη.
21. Access to Knowledge in the 21st century: The Interplay of Society, Education, ICT and Philosophy, IAFES: Vienna 2018 (pp. 1-258), Maria Bottis/Johann Guenther (editors). Κατεβάστε το εξώφυλλο του βιβλίου.
22. Βιοηθικοί Προβληματισμοί IV-Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα, επιστημονική επιμέλεια (με Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή), πρόλογος Κωνσταντίνου Μενουδάκου, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2019, σσ. 1-424.
23. Αρχεία και Δίκαιο. Προσωπικά δεδομένα, πνευματική ιδιοκτησία και πολιτιστική κληρονομιά. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020, σσ. 1-415.
24. Οι Βιβλιοθήκες και η Ανάπτυξη των Συλλογών τους, εκδόσεις Οσελότος, Αθήνα 2020, σσ. 1-180.
25. Δίκαιο και Μουσεία. Ίδρυση, αναγνώριση, είδη μουσείων, θεμελιώδη δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. XVII+378, Αθήνα 2023.

Επίσης, άνω των 80 άρθρων, μελετών, συμβολών σε συλλογικούς τόμους κ.λπ.

Αρχή της σελίδας