Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη H Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη είναι Δικηγόρος και Καθηγήτρια στο ΤΑΒΜ της Σχολής Επιστημών της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών με άριστα (απολυτήριο με βαθμό 20/20, σε πρώτη θέση) και με υποτροφία σπουδών για όλο το λύκειο. Εισήχθη στη Νομική σε πρώτη θέση (από όλες τις σχολές) και αποφοίτησε σε πρώτη θέση από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας (LL.M) και στη Νομική Σχολή του Yale των ΗΠΑ (LL.M) και διδακτορικές σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών (διατριβή με άριστα). Το 2000-2001 διορίσθηκε Faculty Fellow του Πανεπιστημίου του Harvard. Έχει λάβει υποτροφίες από το ΝΑΤΟ, το Ωνάσειο Ίδρυμα Υποτροφιών, το ΙΚΥ, το Clare Hall του Cambridge, UK, το Harvard και τον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών. Εξελέγη Co-Director της Διεθνούς Εταιρείας Επιστημόνων για τη Δεοντολογία και την Τεχνολογία της Πληροφορίας INSEIT το 2013. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί είκοσι πέντε (βιβλία–μονογραφίες). Έχει δημοσιεύσει πάνω από ογδόντα άρθρα, μελέτες, εκθέσεις κ.λπ. και έχει στο ενεργητικό της πάνω από εξήντα ομιλίες (διαλέξεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια-ημερίδες κ.λπ.). Είναι εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίδρυσε τη σειρά διεθνών συνεδρίων International Conference on Information Law and Ethics (ICIL). Είναι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ‘Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση και Πολιτισμός IHRC’ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Διορίστηκε (μοναδική) Director της διεθνούς εταιρείας INSEIT την 22.6.2015. Έχει διορισθεί εκπρόσωπος/μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης για την Ελλάδα σε πολλές ευρωπαϊκές δράσεις.
Το 2016 εξελέγη Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΑΒΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και διορίστηκε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ψηφιακών Υπηρεσιών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

To 2015 διορίσθηκε μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής ΙΕΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

To 2016 διορίσθηκε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής για τη βιοηθική της UNESCO στην Ελλάδα.
The Greek Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)

Το 2018 διορίστηκε μέλος του Επιστημονικού Συμβούλιου του Institute for Privacy Law, Data Protection and Technology (IPL) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου (ΕΚΔΔ). https://www1.eplo.int/ipl

Το 2021 διορίστηκε μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο της Πληροφορίας της EBLIDA.
https://ionio.gr/gr/news/20331/

Τον Φεβρουάριο 2021 εξελέγη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικης και Ιστορικής Κληρονομιάς του ΤΑΒΜ.

Τον Ιούνιο 2021 διορίστηκε Αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, με τριετή θητεία.

Τον Δεκέμβριο 2021 επανεξελέγη Διευθύντρια της International Society for Ethics and Information Technology με δεύτερη πενταετή θητεία (2021-2026).
https://ionio.gr/gr/news/22821/

Τον Φεβρουάριο 2022 εξελέγη μέλος της Επιτροπής του Πανεπιστημιακού Μουσείου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το 2022 διορίσθηκε μέλος της Έδρας Jean Monnait Chair in Mediterranean Digital Societies and Law.

Νομική Σύμβουλος (pro bono) σε:
Κερκυραϊκή Πινακοθήκη
Μουσείο Καποδίστρια
Σαπωνοποιΐα Πατούνη
Δίκτυο Μουσείων Ιονίων Νήσων

Βιβλία - Μονογραφίες

1. Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή για πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και το αγγλοσαξονικό δίκαιο, Αντ. Σάκκουλας, 1999, σσ. 1-210
2. Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική (επιμέλεια, με Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή), Broken Hill Publishers, 2013, σσ. 1-484
3. Tort Law Hellas, Kluwer Law International, International Encyclopedia of Laws, 2003 (σσ. 1-363) (στην αγγλική γλώσσα)
4. To Δίκαιο της Πληροφορίας, Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, βιβλιοθηκονομίας, διαφήμισης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2004 (σσ. 1-272)
5. Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων, Νομική Βιβλιοθήκη, 2004 (σσ. 1-334)
6. A Defense of Intellectual Property Rights με τον R. Spinello, Edward Elgar Publishing, 2009 (σσ. 1-218, στην αγγλική γλώσσα)
7. A World for Information Law, Nomiki Bibliothiki, 2010 (επιμ., σσ. 1-130 στην αγγλική γλώσσα)
8. Proceedings of the 8th International Conference, Computer Ethics: Philosophical Enquiry 2009 (επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη, σσ. 1-750, στην αγγλική γλώσσα)
9. Values and Freedoms in Information Law and Ethics, 2011 (επιμ. μαζί την Τ. Αλεξανδροπούλου και τον Ι. Ιγγλεζάκη) Νομική Βιβλιοθήκη (σσ. 1- 800, στην αγγλική γλώσσα)
10. Privacy and Surveillance-Current Aspects and Future Perspectives , Νομική Βιβλιοθήκη, 2013 (επιμ., σσ. 1-350, στην αγγλική γλώσσα)
11. An Information Law for the 21st Century, Nομική Βιβλιοθήκη, 2012, (επιμ., σσ. 1-681, στην αγγλική γλώσσα)
12. Honorary Volume for Evi Laskari-Equity, Integrity and Beauty in Information Law and Ethics, 2013, Νομική Βιβλιοθήκη (κύρια επιμέλεια-συντονισμός έκδοσης, συνεπιμ. Α. Γιαννακουλόπουλος) (σσ. 1-850, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα)
13. Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική: Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προοπτικές του Μέλλοντος, Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2013, σσ. 1-484. Επιστημονική επιμέλεια με Φερενίκη-Παναγοπούλου-Κουτνατζή.
14. Ιστορία της Πληροφορίας-από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, (σσ. 1-688, κύρια επιμέλεια-συντονισμός έκδοσης, συνεπ. Α. Γιαννακουλόπουλος, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα)
15. Βιοηθικοί Προβληματισμοί, σσ. 1-821, επιμέλεια, με Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, εκδόσεις Παπαζήση, 2014
16. Lifting Barriers and Empowering the Future of Information Law and Ethics, εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2015, σσ. 1-750 (στην αγγλική γλώσσα, με συνεπιμ. Τ. Αλεξανδροπούλου & Ι. Ιγγλεζάκη)
17. Bιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙ - Το Ανθρώπινο Πρόσωπο, εκδ. Παπαζήση, σελ. 693, με Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, επιστημονική επιμέλεια
18. Broadening the horizons of Information law and ethics- a time for inclusion, 2017, Bottis M. & Alexandropoulou T., editors, University of Macedonia Press, 2017, ISBN 978-618-5196-25-7, pp. 1-486
19. Bιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙI - Το Παιδί, εκδ. Παπαζήση, σελ. 550, με Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, επιστημονική επιμέλεια
20. Συλλογικός τόμος 'Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού' Εκδόσεις Οσελότος, Αθήνα, Φεβρουάριος 2018, σσ. 1-595, i-xxxvii. ISBN 978-960-564-609-7, επιστημονική επιμέλεια/συντονισμός έργου Μ. Κανελλοπούλου Μπότη.
21. Access to Knowledge in the 21st century: The Interplay of Society, Education, ICT and Philosophy, IAFES: Vienna 2018 (pp. 1-258), Maria Bottis/Johann Guenther (editors). Κατεβάστε το εξώφυλλο του βιβλίου.
22. Βιοηθικοί Προβληματισμοί IV-Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα, επιστημονική επιμέλεια (με Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή), πρόλογος Κωνσταντίνου Μενουδάκου, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2019, σσ. 1-424.
23. Αρχεία και Δίκαιο. Προσωπικά δεδομένα, πνευματική ιδιοκτησία και πολιτιστική κληρονομιά. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020, σσ. 1-415.
24. Οι Βιβλιοθήκες και η Ανάπτυξη των Συλλογών τους, εκδόσεις Οσελότος, Αθήνα 2020, σσ. 1-180.
25. Δίκαιο και Μουσεία. Ίδρυση, αναγνώριση, είδη μουσείων, θεμελιώδη δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία. Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. XVII+378, Αθήνα 2023.

Επίσης, άνω των 80 άρθρων, μελετών, συμβολών σε συλλογικούς τόμους κ.λπ. (δείτε «δημοσιεύσεις»).

Περισσότερες πληροφορίες: Αναλυτικό βιογραφικό

Αναλυτικό βιογραφικό διαθέσιμο σε αρχείο pdf: Αναλυτικό βιογραφικό Μαρίας Μπότη

Επικοινωνία: botti@otenet.gr
Αρχή της σελίδας