Έργο SIENNA


Το πρόγραμμα SIENNA με Leader τον Καθηγητή Philip Brey του Πανεπιστημίου του Τwente της Ολλανδίας, έχει ανάμεσα στους partners το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μ. Μπότη. Το SIENNA διαρκεί τρία έτη, με έναρξη τον Οκτώβριο 2017 και αφορά στην τεχνολογία σε σχέση με τη δεοντολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πεδίο της ανθρώπινης γενομικής/γονιδιωματικής (μη δόκιμοι ακόμη όροι για την έννοια genomics), της ανθρώπινης βελτίωσης και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή.

Ιστοχώρος: http://www.sienna-project.eu/about-sienna

Analysis of the legal and human rights requirements for AI and robotics in and outside the EU

Analysis of the legal and human rights requirements for genomics in and outside the EU

Ethical Analysis of Human Genetics and Genomics

Analysis of the legal and human rights requirements for Human Enhancement Technologies in and outside the EU

Αρχή της σελίδας