Ερευνητικά ενδιαφέροντα


Αστικό δίκαιο, πνευματική ιδιοκτησία, προσωπικά δεδομένα, ελευθερία της έκφρασης, ιατρικό δίκαιο, ατομικά δικαιώματα, ισότητα των φύλων, δίκαιο και ΜΜΕ, δίκαιο και νέες τεχνολογίες, δεοντολογία της πληροφορίας, βιοηθική
Αρχή της σελίδας