Ερευνητικά ενδιαφέροντα


Αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία και προσωπικά δεδομένα/πνευματική ιδιοκτησία, ατομικά δικαιώματα, δίκαιο και νέες τεχνολογίες, δεοντολογία της πληροφορίας, ψηφιακή πληροφορία και δίκαιο
Αρχή της σελίδας