Μέλος σε οργανώσεις


Mέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής ΙΕΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων (2015).

Mέλος της εκτελεστικής επιτροπής για τη βιοηθική της UNESCO στην Ελλάδα (2016)
The Greek Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)
UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)

Mέλος του Επιστημονικού Συμβούλιου του Institute for Privacy Law, Data Protection and Technology (IPL) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (2018) (ΕΚΔΔ).
https://www1.eplo.int/ipl
European Organization for Pubic Law (EPLO)
European Association for Health Law, founding member
European Association for Health Law
International Association for computers and philosophy, member
International Association for computers and philosophy,
IHRC -founder and member
IHRC

Bar of Corfu, Member

Greek association for civil lawyers (ENAS), member

Lowell House, Harvard, member of the Senior Common Room
Lowell House

Harvard Club of Greece, member
Harvard Club of GreeceAlumni of Clare Hall, Cambridge, member
Alumni of Clare Hall


Creative Commons Greece: Member
Eνεργός συμμετοχή κατά το ερευνητικό στάδιο προσαρμογής των αδειών creative commons στο ελληνικό νομικό σύστημα και μεταγενέστερα, στο στάδιο της διάθεσης των αδειών ως εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης κυρίως στο διαδίκτυο της πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργού

Μέλος της ALAI
ALAIΜέλος της ελληνικής ALAI (Association Litteraire et Artistique Internationale-Group Hellenique)

Επιστημονική συνεργάτης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (από Σεπτέμβριο/Δεκέμβριο 2007, Ιούνιος 2008-Ιούνιος 2009)

Member, Ad hoc Committee for Responsible Computing
https://edocs.uis.edu/kmill2/www/TheRules/, Co-drafted, Moral Responsibility for Computing Artifacts, Five Rules, version 27, available at: https://edocs.uis.edu/kmill2/www/TheRules/moralResponsibilityForComputerArtifactsV27.pdfMoral Responsibility for Computing Artifacts

Hellenic Association of Data Protection and Privacy, member
Hellenic Association of Data Protection and Privacy


Αρχή της σελίδας