Διεθνές Συνέδριο ΙCIL


Διεθνές Συνέδριο Δικαίου και Δεοντολογίας της Πληροφορίας

Διεθνές Συνέδριο Δικαίου και Δεοντολογίας της Πληροφορίας

Το Διεθνές Συνέδριο Δικαίου και Δεοντολογίας της Πληροφορίας ιδρύθηκε το 2008 στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ‘Επιστήμη της Πληροφορίας’ και του μαθήματος ‘Δίκαιο και Δεοντολογία της Πληροφορίας’, από το οποίο έλαβε και το όνομά του.

Συνδιοργανωτής του ICIL είναι από το 2009 η Διεθνής Εταιρεία Δεοντολογίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (INSEIT).

Υποστηρίζεται ηθικά από το International Center for Information Ethics (ICIE), το NEXA Center for Internet and Society (Italy, Torino), το Institute for Legal Informatics (IRI, Germany).

Στο ICIL φιλοξενείται σταθερά από το 2010 μια ειδική συνεδρία για νέους ερευνητές, Young Scholar Forum.

Ειδικές συνεδρίες του ICIL υπήρξαν επίσης:

Μuseum Ethics, 2011
Privacy and Surveillance, 2012
Ethics and Bibliometrics, 2012
Women in Academia, 2012
Arts and Ethics, 2012
Libraries and Information Capital, 2012
Information and Data protection in health law and medicine, 2014
Law and Cryptography, 2014

ISIL 2008, First ISIL, Corfu - INSEIT report on the First International Seminar on Information law and Ethics, Corfu 2008 INSEIT Newsletter 8.3
ISIL 2009, Second ISIL (with CEPE 2009, in Corfu, Greece), Ionian University
ISIL 2010, Third ISIL, Ionian University, Corfu, Greece
ICIL 2011, Fourth ICIL, Ionian University - Aristotle University of Thessaloniki - University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
ICIL 2012, Fifth ICIL, Ionian University, Corfu, Greece
ICIL 2014, Sixth ICIL, University of Macedonia - Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
ICIL 2016, Seventh ICIL, University of Pretoria - Ionian University - the University of Macedonia, Pretoria, South Africa, February 22-23, 2016
ICIL 2018, Eighth ICIL, University of Antwerp, Antwerp, Belgium
ICIL 2019, Ninnth ICIL, University of Rome - Pontifical University St. Anselm - Ionian University - Rome, Italy

Πρακτικά συνεδρίων

Proceedings of ISIL 2009 A world for Information law (2009)

Proceedings of ISIL 2010 An information law for the 21st century (2010)

“On behalf of INSEIT, I am delighted to congratulate Ass. Professor Maria Bottis, who has once again put together another highly successful conference in the ISIL series. INSEIT, the International Society for Ethics and Technology, has been a proud sponsor of ISIL 2009 and ISIL 2010, and is pleased to serve as a sponsor for the ICIL 2011 Conference, which will be held in Thessaloniki next May. I personally have enjoyed working closely with Ass. Professor Bottis who, I believe, has also done an outstanding job of forging a strong professional connection between the ISIL conference series and INSEIT, and between that conference series and the CEPE (Computer Ethics: Philosophical Enquiry) series, which is also sponsored by INSEIT. I look forward to working with her to continue to strengthen the relationship between these professional organizations and conference series. Herman T. Tavani President, INSEIT”, Introducing the An Information Law for the 21st Century, 2011

Proceedings of ICIL 2011 Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics (2011)

Proceedings of ICIL 2012 Equity, integrity and beauty in Information Law and Ethics (2012)-Honorary Volume for Evi Laskaris

Download ICIL 2012 Honorary volume for Evi Laskari


Proceedings of ICIL 2014 Lifting Barriers to Empower the Future of Information Law and Ethics (2014)

Proceedings of ICIL 2016 Broadening the Horizons of Information Law and Ethics Α Time for Inclusion (2016)

Αρχή της σελίδας