Συνέδρια / Ομιλίες


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (μέχρι 2015) Institutions abroad at which I have presented lectures, invited talks, and peer-reviewed conference papers include:
Université Pierre-et-Marie Curie (Les Cordeliers, Sorbonne Universités) – Paris, France, 2014.
University of Rovira and Virgili (Tarragona, Spain), 2010.
University of San Diego (San Diego, CA), 2007.
Institute for Information Law (IvIR), University of Amsterdam, 2012
Edinburgh Law School, UK, 2012
Linkoping University, Sweden, 2004
NEXA Center for Internet and Society, Polytechnic of Torino, Italy, 2013
Heinrich Heine University in Dusseldorf, Germany (2012)
Sakaraya University, United Arab Emirates, Dubai
Cypriot Bioethics Commission, Limassol, Cyprus
University of Tubingen Germany 2012
University of Cyprus, 2010, 2007, 2008
University of Pavia, Mantua, 2010
ZKM Media School, University of Karlsruhe 2005


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1999 1993
15 Ιανουαρίου 2019, Συνέδριο του ΔΙΜΜΕ/Νομική Βιβλιοθήκη "¨Τεχνητή νοημοσύνη και δίκαιο: περιορισμοί, προκλήσεις, προοπτική", oμιλία στη συνεδρία 'Ιδιωτικότητα και τεχνητή νοημοσύνη'
Σχετικός σύνδεσμος

28-30 Μαΐου 2019, Computer Ethics: Philosophical Enquiry 2019, Norfolk Virginia, US Automated decision making and the right to human intervention (with Fereniki Panagopoulou, Natasa Mihailaki and Maria Nikita)
Σχετικός σύνδεσμος

11-13 July, 2019, 9th International Conference on Information Law and Ethics, Rome
Σχετικός σύνδεσμος
Αρχή της σελίδας