Συνέδρια / Ομιλίες


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (μέχρι 2015) Institutions abroad at which I have presented lectures, invited talks, and peer-reviewed conference papers include:
Université Pierre-et-Marie Curie (Les Cordeliers, Sorbonne Universités) – Paris, France, 2014.
University of Rovira and Virgili (Tarragona, Spain), 2010.
University of San Diego (San Diego, CA), 2007.
Institute for Information Law (IvIR), University of Amsterdam, 2012
Edinburgh Law School, UK, 2012
Linkoping University, Sweden, 2004
NEXA Center for Internet and Society, Polytechnic of Torino, Italy, 2013
Heinrich Heine University in Dusseldorf, Germany (2012)
Sakaraya University, United Arab Emirates, Dubai
Cypriot Bioethics Commission, Limassol, Cyprus
University of Tubingen Germany 2012
University of Cyprus, 2010, 2007, 2008
University of Pavia, Mantua, 2010
ZKM Media School, University of Karlsruhe 2005


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1999 1993
Exception of Text and Data Mining and Role of Academic Libraries, ICIBL 2021-International Conference on Importance of Books and Libraries
Σχετικός σύνδεσμος

Τext and Data Mining Exception and the Benefit for Libraries, The e-Society 2021 conference, 5.3.2021
Σχετικός σύνδεσμος

Libraries in TDM Wonderland- The example of Greece, 3th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, ISAST (International Society for the Advancement of Science and Technology), Atnens 25.5.2021
Σχετικός σύνδεσμος

15 Μαΐου 2021, Συμμετοχή στη δεύτερη συνεδρίαση για το 2021 του EBLIDA group on Information Law

20 Μαΐου 2021, Συμμετοχή στη δεύτερη για το 2021 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της INSEIT

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 ώρα 18.00 -20.00, Oμιλία σε διαδικτυακή εκδήλωση του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) με θέμα: "Ρυθμίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη (;)-Μία πρώτη συζήτηση για το σχέδιο Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη". Πρόσκληση.

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, 13.00μμ-15.00μμ- Συμμετοχή ως Aντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών στη δεύτερη συνάντηση του Συμβουλίου στο Υπουργείο Παιδείας

Αρχή της σελίδας