Συνέδρια / Ομιλίες


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (μέχρι 2015) Institutions abroad at which I have presented lectures, invited talks, and peer-reviewed conference papers include:
Université Pierre-et-Marie Curie (Les Cordeliers, Sorbonne Universités) – Paris, France, 2014.
University of Rovira and Virgili (Tarragona, Spain), 2010.
University of San Diego (San Diego, CA), 2007.
Institute for Information Law (IvIR), University of Amsterdam, 2012
Edinburgh Law School, UK, 2012
Linkoping University, Sweden, 2004
NEXA Center for Internet and Society, Polytechnic of Torino, Italy, 2013
Heinrich Heine University in Dusseldorf, Germany (2012)
Sakaraya University, United Arab Emirates, Dubai
Cypriot Bioethics Commission, Limassol, Cyprus
University of Tubingen Germany 2012
University of Cyprus, 2010, 2007, 2008
University of Pavia, Mantua, 2010
ZKM Media School, University of Karlsruhe 2005


2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1999 1993
Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα στη λήθη-εξελιξεις και προοπτικές, ανακοίνωση στο Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΜΕΕ, Νομική Βιβλιοθήκη, 27 και 28 Ιανουαρίου 2017.

19 και 20 Οκτωβρίου 2017, συμμετοχή ως επιστημονική υπεύθυνη στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SIENNA στο Πανεπιστήμιο του Twente, Ολλανδία

Case law of the ECHR on informed consent and the Oviedo Convention or the failure of informing in informed consent cases, International Conference, Thessaloniki, 8-9.12.2017, 1997-2017: 20 years after the Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. What are the achieved gains and its potential?"
Αρχή της σελίδας