Διοικητικό έργο


(1997-2000 ειδική επιστήμων Ιονίου Πανεπιστημίου, 2001- μέλος ΔΕΠ)

Μέλος Γενικής Συνέλευσης ΤΑΒΜ και ΤΞΓΜΔ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2001-

Μέλος Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ΤΑΒΜ και ΤΞΓΜΔ, 2001-

Εκλεγμένο τακτικό μέλος της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (2007-2008)

Εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (2010-2011)

Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την εκλογή μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Πληροφορίας με έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, για τη κάλυψη θέσης (1) Λέκτορα ή (2) Επίκουρου Καθηγητή, μέλος του εκλεκτορικού σώματος

Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την εξέλιξη μέλους ΔΕΠ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στη θέση Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νομική Πληροφορική» (ορισμός τριμελούς επιτροπής, ΦΕΚ προκ. 91/03.02.2012, εξέλιξη κ. Γ. Γιαννόπουλου),

Mέλος εκλεκτορικών σωμάτων για εκλογή Λεκτόρων και Καθηγητών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΞΓΜΔ και ΤΑΒΜ), το ΕΚΠΑ (γνωστικά αντικείμενα «Νομική Πληροφορική», «Κοινωνιολογία του Δικαίου»), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο («Δίκαιο της Πληροφορίας με έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα») και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης («Δίκαιο και Πληροφορική»), από το 2001-

Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση αρχείων νομικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και εφαρμογές δικαίου» (Α. Καββαδία, ένταξη ΕΔΙΠ, 2015, εκλογή της 16.10.2014, ΤΑΒΜ)

Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την εξέλιξη του μέλους ΕΤΕΠ Αλεξάνδρας Καββαδία από την Τρίτη στη δεύτερη βαθμίδα, 28.5.2014, ΤΑΒΜ

Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών ΤΑΒΜ (δύο θητείες)

Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΤΞΓΜΔ (2003-2004)

Επιστημονική Υπεύθυνη (αναπληρώτρια) Προγράμματος Androlive, ΤΑΒΜ (ένα έτος, μέχρι την 1.3.2012-έργο διασυνοριακής συνεργασίας "The Adriatic Olive Grove: Risk Prevention, Sustainability, Learning", το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Adriatic 2007-2013 και υλοποιήθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως Επικεφαλής Εταίρο, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Τιράνων της Αλβανίας και την Περιφέρεια του Ρίμινι της Ιταλίας)

Erasmus Coordinator για το ΤΑΒΜ (τρία έτη, μέχρι την 16.1.2012)

Yπεύθυνη ύλης για το ΤΑΒΜ του περιοδικού του Ιονίου Πανεπιστημίου «Το εξάμηνο»

Μέλος της τριμελούς επιτροπής κρίσης για την απονομή του διεθνούς βραβείου προσφοράς στην έρευνα δεοντολογίας της πληροφορίας Weisenbaum 2015 (επιλογή της Deborah Johnson)

Μέλος εφορευτικής επιτροπής, πρώτες πρυτανικές εκλογές για την αυτοδιοίκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου

Μέλος εφορευτικής επιτροπής , εκλογές Προέδρου ΤΑΒΜ (δυο φορές, 2013)

Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την εξέλιξη μέλους ΔΕΠ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νομική Πληροφορική» (ορισμός τριμελούς επιτροπής, εξέλιξη κ. Γ. Γιαννόπουλου, ΦΕΚ προκηρυξης 1138/13/11/2017 τ. Γ, ορισθείσα με απόφαση του εκλεκτορικού σώματος της 22.3.2018, ΑΠ3596/2018)

Mέλος της τριμελούς επιτροπής κρίσης για την απονομή του διεθνούς βραβείου προσφοράς στην έρευνα δεοντολογίας της πληροφορίας Weizenbaum 2019 (επιλογή του Herman Tavani)

Mέλος εκλεκτορικού σώματος για το αντικείμενο 'Διαχείριση Αρχειακών Τεκμηρίων', Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (2021)

Mέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής κρίσης για την εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 'Μουσειολογία: ανάδειξη αρχαιολογικών αγαθών' (2021)

Mέλος της επταμελούς επιτροπής κρίσης της διατριβής της Μ. Σύρου με θέμα 'Οργάνωση και διοίκηση της πολιτιστικής κληρονομιάς' (2021)

Mέλος της επταμελούς επιτροπής κρίσης της διατριβής της Σοφίας Πουλημένου με τιτλο 'Βιώσιμη διαχείριση μνημειων παγκοσμίας πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO. Μοντέλα, προτάσεις, προοπτικές: η περίπτωση της παλιάς πόλης της Κέρκυρας' (2021)

Mέλος της τριμελούς επιτροπής κρίσης για την απονομή του διεθνούς βραβείου Weizenbaum το 2020 (επιλογή Rafael Capurro)

Πρόεδρος Τμηματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (9.2020-4.2021)

Πρόεδρος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΤΑΒΜ (2020)

Mέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του ΤΑΒΜ (από το 2018-)

Εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Μουσείου του Πανεπιστημιακού Μουσείου του Ιονίου Πανεπιστημίου (2022)

Αρχή της σελίδας